Onkológia 5/2010

Rádioterapia a včasné postradiačné zmeny na koži

Mgr. Nadežda Višňovcová, doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH, doc. Ing. Helena Baráni, CSc., prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Rádioterapia je liečba, ktorá využíva pôsobenie ionizujúceho žiarenia na nádorové bunky. Napriek starostlivému plánovaniu liečby musíme rátať s tým, že sa vyskytnú nežiaduce reakcie, preto sa snažíme o ich maximálnu elimináciu. V článku sa venujeme akútnym postradiačným zmenám na koži a faktorom, ktoré tento výskyt ovplyvňujú.

Kľúčové slová: rádioterapia, koža, postradiačné zmeny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy and the early radiation-induced skin changes

The radiotherapy is a treatment where the effect of ionizing radiation is useful for cancer cells. In spite of careful treatment planning there still some undesirable reactions durig treatment, of which maximal elimination is necessary. The effect of the accute postradiation changes on the skin and factors influences their presence were studyed in this article.

Keywords: radiotherapy, skin, postradiation changes.