Onkológia 5/2011

Radiačná onkológia na Slovensku – ako ďalej?

MUDr. Pavol Dubinský

Radiačná onkológia na Slovensku sa nachádza v chúlostivej situácii. Spôsobené je to na jednej strane nedostatkom technológií pre modernú konformnú rádioterapiu. Na druhej strane, paradoxne, technologický pokrok v odbore vyvolal odklon od jeho tradičného klinického zamerania. Zatiaľ čo doplnenie technológií a optimalizácia infraštruktúry zdravotnej starostlivosti sú len ťažko ovplyvniteľné, náplň a postavenie tejto oblasti medicíny je v rukách samotných radiačných onkológov.

Kľúčové slová: radiačná onkológia, konformná rádioterapia, technológie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy in Slovakia – what is the way forward?

Radiation oncology in Slovakia is placed in precarious position. There is shortage of technology for modern conformal radiotherapy on one side. Paradoxically, technological advances have diverted the specialty away from traditional clinical care on the other side. While technology supplementation and health care infrastructure optimization could not be readily resolved, the focus and status of this field of medicine remains in hands of radiation oncologists.

Keywords: radiation oncology, conformal radiotherapy, technology