Onkológia 1/2022

Postavenie imunoterapie v liečbe kolorektálneho karcinómu

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Imunoterapia poskytuje nové možnosti liečby onkologických pacientov. V súčasnosti sa jej postavenie upevňuje v GIT malignitách. Už prebehli viaceré registračné štúdie imunoterapie v malignitách horného GIT-u. V liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu je imunoterapia prínosom iba pre malú skupinu pacientov s deficitom v MMR proteínoch (MMRd/MSI-H). Článok prináša prehľad výsledkov najdôležitejších štúdií s imunoterapiou pri kolorektálnom karcinóme.

Kľúčové slová: imunoterapia, kolorektálny karcinóm, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, MSI-H, dMMR

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of immuotherapy in the treatment of colorectal cancer

Immunotherapy brings new possibilities in treatment of cancer. At present, it has a firm place in GI malignancies. We have already seen results of several registration studies in upper GI tumors. Immunotherapy in colorectal cancer has brought remarkable results in small subset of patients with mismatch-repair-deficient mutations or microsatellite instability in their tumors (dMMR/MSI-H). This article reviews results of most important studies with immunotherapy in colorectal cancer.

Keywords: immunotherapy, colorectal cancer, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, MSI-H, dMMR