Onkológia 2/2023

Pokroky v systémovej liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc

MUDr. Mária Černá, CSc.

V ostatnej dekáde sa výrazne zlepšili celkové prežívanie, kvalita života a prognóza pacientov s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc (non-small cell lung cancer NSCLC) zavedením cielenej liečby pri onkogénom riadenom NSCLC a imunoterapie inhibítormi imunitných kontrolných bodov pri nie onkogénom riadenom NSCLC. Systémová liečba indikovaná na základe biomarkerov sa čoraz častejšie používa aj v nižších štádiách v kombinácii s chirurgickým zákrokom alebo rádioterapiou. V tomto článku zreferujeme niekoľko významných štúdií z posledného obdobia z oblasti neoadjuvantnej liečby, adjuvantnej liečby a liečby pokročilého ochorenia.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, cielená liečba, imunoterapia, neoadjuvantná, adjuvantná liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Advances in the systemic treatment of non-small cell lung cancer

Over the past decade, targeted therapy for oncogene-driven NSCLC and immune checkpoint inhibitors for nononcogene-driven NSCLC, have greatly improved the survival and quality of life for patients with unresectable NSCLC. Increasingly, these biomarker-guided systemic therapies given before or after surgery have been used in patients with early-stage NSCLC In this article, we will review several important recent studies in the field of neoadjuvant treatment, adjuvant treatment and treatment of advanced disease.

Keywords: non-small cell lung cancer, targeted treatment, immunotherapy, neoadjuvant, adjuvant treatment