Onkológia 5/2009

Pegfilgrastím v záchrannej liečbe testikulárnych nádorov

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

Testikulárne nádory tvoria 1 – 1,5 % nádorov u mužov s najčastejším výskytom medzi 20. – 40. rokom života. Pri včasnom štádiu je úspešnosť vyliečenia až 95 %. Komplikované prípady si však vyžadujú individuálny prístup opierajúci sa o skúsenosti a štandardné terapeutické postupy. Počas liečby je veľmi dôležité dodržať časový interval a dávku chemoterapie, čomu napomáha aj aplikácia rastových faktorov.

Kľúčové slová: testikulárny karcinóm, non seminóm, „záchranná“ liečba, pegfilgrastím, orchiektómia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť