Onkológia 5/2010

Patológia nádorov obličiek

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Prehľad charakteristík histopatologickej WHO klasifikácie nádorov obličiek. Súčasťou prehľadného článku je stručný komentár k jednotlivým jednotkám.

Kľúčové slová: obličky, histopatologická klasifikácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathology of kidney tumours

A WHO classification of tumours of the kidney is shown. Tumorous entities are divided into the cate gories according WHO 2004 and short commentary is added to each entity.

Keywords: kidney, histopatological classification.