Onkológia 2/2011

Parenterálna výživa u malnutričných pacientov

MUDr. Ildikó Lichvárová

Parenterálna výživa sa stala rutinným liečebným postupom u malnutričných pacientov, kde konvenčná nutričná podpora enterálnou výživou je málo účinná. Kachexia a malnutricia prispievajú k zhoršeniu hojenia rán, k imunodeficiencii, k zvýšeniu morbidity a predražovaniu liečby. Je nevyhnutné pomocou nutričného protokolu vyselektovať malnutričných pacientov. Parenterálna výživa je súčasťou úspešnej terapie a z medicínskeho aj etického hľadiska nepodávanie alebo zanedbanie výživy je závažnou medicínskou chybou.

Kľúčové slová: podvýživa, diagnostika podvýživy, parenterálna výživa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Parenteral nutrition in malnourished patients

Parenteral nutrition became a routine therapeutic option in malnourished patients, if conventional nutritional enteral support is not effective. Cachexia and malnutrition prolong the wound healing, contribute to immunosuppression, increase morbidity and the cost of treatment. Using of a malnutrition protocol as a screening tool is necessary to sort out malnourished patients. Parenteral nutrition is therefore an important part of the multimodal therapy and from the medical and the ethical point of view is a great mistake not to feed a patient.

Keywords: malnutrition, malnutrition screening, parenteral nutrition.