Onkológia 4/2009

Odporúčania Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS pre použitie bisfosfonátov v liečbe solídnych nádorov

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Odporúčania schválené Výborom Slovenskej Onkologickej Spoločnosti dňa 15. júna 2009 Slovenská onkologická spoločnosť SLS

stiahnuť celý článok v pdf