Onkológia 5/2016

Očkovanie proti HPV

MUDr. Miroslav Kotek

Ľudské papilomavírusy sú spoluzodpovedné za vznik niektorých onkologických ochorení. Profylaktické vakcíny zabraňujú vstupu HPV do bunky, čím vzniká predpoklad zníženia výskytu niektorých onkologických ochorení. Očkovať by sa mali predovšetkým dievčatá a chlapci pred začatím pohlavných aktivít, mladé ženy a ženy, u ktorých je plánovaný operačný výkon pre pokročilé prekarcinózne štádium rakoviny krčka maternice a muži, ktorí majú pohlavný styk s mužmi. Očkovať sa môže od 9 rokov veku. Výber očkovacej látky by sa mal riadiť lokálnou epidemiologickou situáciou cirkulujúcich genotypov. Čím je viacej antigénov vo vakcíne, tým je väčší predpoklad zabránenia vyššiemu počtu prípadov rakoviny.

Kľúčové slová: očkovanie, ľudský papilomavírus, rakovina

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HPV vaccine

Human papillomaviruses can cause several oncologic diseases. Prophylactic vaccines protect cells from the virus entering the cells, by neutralizing antibodies, thus reducing the chance of oncologic diseases. Vaccination is recommended for girls and boys before they start sexual activities, young healthy women and women who have scheduled surgery for high grade cervical precancer leasion. Vaccination is also strongly recommended for group of men who have sexual intercourse with men. Vaccination is recommended from the age of 9. The vaccine should be selected with local epidemiologic situation of circulating genotypes in mind. More antigens in the vaccine increase assumption of the protection against cancer.

Keywords: vaccination, human papillomavirus, cancer