Onkológia 2/2021

Očkovanie proti COVID-19 u onkologických pacientov

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

V EÚ sú v čase písania toho príspevku štyri schválené vakcíny na klinické použitie. V registračných štúdiách na tieto vakcíny neboli zahnutí onkologickí pacienti, avšak máme aj nové dáta z očkovacích registrov, ktoré už zahŕňajú aj onkologických pacientov. Extrapoláciou zo štúdií s chrípkovou a herpes vakcínou vieme, že očkovacie programy sú efektívne aj u týchto pacientov. Podľa medzinárodných odporúčaní je vhodné zaočkovať všetkých onkologických pacientov ako vysokorizikovú skupinu. Detaily pri jednotlivých kategóriách sú spomenuté v článku.

Kľúčové slová: mRNA vakcína, COVID-19, očkovanie, onkologický pacient, chemoterapia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

The vaccination against COVID-19 in cancer patients

Four vaccines are approved for clinical use in EU. Even though cancer patients were not included in their registration trials, we have emerging data from observational studies that included these patients. By extrapolation from flu and herpes vaccination, we know that vaccinations are beneficial in cancer patients. International guidelines recommend vaccination of all cancer patients as part of a highrisk group. Details regarding subgroups of patients are mentioned in the text.

Keywords: mRNA vaccine, COVID-19, vaccination, cancer patient, chemotherapy