Onkológia 6/2012

Nádory testis – od prvých príznakov po primárnu liečbu

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Článok poskytuje čitateľovi základné informácie o symptomatológii nádorov semenníka, diagnostike primárneho nádoru a rozsahu ochorenia, patológii, klasifikácii a liečbe primárneho nádoru podľa zásad medicíny založenej na dôkaze (EBM).

Kľúčové slová: nádor testis, symptomatológia, diagnostika, klasifikácia, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Testicular cancer – from the first symptoms to the primary treatment

The article provides the reader essential informations about testicular cancer symptomatology, diagnostics of the primary tumor and extent of disease, testicular cancer pathology, classification and the primary cancer treatment according to evidence-based medicine (EBM).

Keywords: testicular cancer, symptomatology, diagnostics, classification, therapy.