Onkológia 6/2014

Myelodysplastický syndróm – liečba šitá na mieru

MUDr. Eva Mikušková, doc. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Andrej Rosík

Myelodysplastický syndróm (MDS) zahŕňa skupinu hemopoetických ochorení, pre ktoré je charakteristická neefektívna krvotvorba a dysplázie. Klinicky sa prejavujú cytopéniou s variabilným sklonom k leukemickej progresii. Vzhľadom na biologickú rôznorodosť ochorenia a klinické prejavy sa výsledky liečby pacientov s MDS líšia. Preto je liečebná stratégia pre MDS založená na stratifikácii rizík. Terapeutický plán hľadá rovnováhu medzi rizikom a prospešnosťou liečby u pacienta („medicína šitá na mieru“). Tento článok sumarizuje súčasný prístup k diagnostike a liečbe MDS.

Kľúčové slová: myelodysplastický syndróm, hypometylačná liečba, erytropoézu stimulujúce látky a epigenetika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Myelodysplastic syndrome – medicine made to measure

Myelodysplastic syndrome (MDS) include a group of hematopoietic neoplasms characterized by ineffective haematopoiesis and dysplasia that manifest clinically as cytopenias and a variable tendency for leukemic progression. Because of the biological heterogeneity of the disease and the clinical manifestations are treatment outcomes of patients with MDS vary significantly. Therefore, the management paradigm for MDS typically follows a risk-adaptive strategy. Therapeutic plans strike a balance between the risks and benefits of treatment in an individual patient. („medicine made to measure”). This article summarizes the current approach in in the diagnosis and management of MDS.

Keywords: myelodysplastic syndrome, hypomethylating agents, erythropoiesis stimulating agents and epigenetics.