Onkológia 3/2010

MR v diagnostike a liečbe primárnych nádorov mozgu

MUDr. Ľubica Pružincová, MUDr. Víťazoslav Belan, Ing. Miroslav Srbecký

Pokroky v rádiologických metódach za posledných 20 rokov, zavedením najmä MR do rutinnej klinickej praxe, umožnili spresniť predoperačné posúdenie mozgových nádorov. Rozšírené MR ako je difúzne vážené zobrazovanie (DVO), magnetická rezonančná spektroskopia (MRS), perfúzne MR (PMR) vedú k precíznejšiemu predoperačnému posúdeniu mozgových nádorov. MR je taktiež najvhodnejšou metódou na sledovanie mozgových nádorov po liečbe chirurgickej, radiačnej a chemoterapii, na odlíšenie progresie, pseudoprogresie a posterapeutických zmien.

Kľúčové slová: MR, mozgové nádory, MRS, PMR, posterapeutické poškodenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MRI Evaluation in the Diagnosis and Treatment of Primary Brain Tumors

The progress of the radiology methods, namely introducing mostly MRI into clinical practice, have been useful in presurgery assessment of brain tumors. Advandced MRI (such as DWI, MRS, PMR) lead to more precise preoperative assessment of brain tumor. MRI is also most suitable method for assessment of brian tumors after neurosurgery, radiotherapy and chemotherapy as well as for distinguishing the progression, pseudoprogression and postterapeutic injuries.

Keywords: MR, CT, brain tumors, MRS, PMR, postterapeutic injuries.