Onkológia 1/2007

Možnosti liečby mnohopočetného myelómu

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Mnohopočetný myelóm je charakterizovaný vysokým stupňom rezistencie voči konvenčnej chemoterapii, čo vedie k nízkemu počtu dosiahnutých kompletných remisií a limitovanému prežívaniu. V súčasnosti sa za štandardný terapeutický postup považuje aplikácia vysokodávkovanej chemoterapie nasledovaná autológnou transplantáciou krvotvorných buniek. Uvedenou liečbou možno dosiahnuť vyšší počet kompletných remisií (25 − 50 %) ako konvenčnou terapiou. Cieľom zlepšenia výsledkov liečby mnohopočetného myelómu je skvalitnenie transplantačných postupov (tandemová transplantácia, „double“ transplantácia), ako aj inkorporácia nových liekov (thalidomid, lenalidomid, bortezomib), tak do indukčnej, ako aj udržiavacej terapie.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, autológna transplantácia, thalidomid, lenalidomid, bortezomib.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment options in multiple myeloma

Multiple myeloma is characterized by a high degree of resistance to conventional therapy, which results in a low complete remission rate and in limited survival. The fact that high-dose therapy (HDT) can overcome tumor resistance resulting in a complete remission rate ranging from 25 to 50 %, has prompted the use of HDT followed by autologous stem cell rescue as part of the front-line therapy during the last 15 years. The important issue concerning autologous transplantation is how to improve its efficacy. One way would be a tandem approach (double autologous or autologous followed by dose- reduced intensity allogeneis), the other way would consist of the incorporation of novel agents with new mechanisms of action such as thalidomide, lenalidomide and bortezomib.

Keywords: myeloma multiplex, autologous transplantation, thalidomide, lenalidomide, bortezomib.