Onkológia 6/2010

Monoklónové protilátky v protinádorovej liečbe a infekčné komplikácie

MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Monoklónové protilátky sú v onkológii etablované v rámci koncepcie cielenej biologickej liečby. Niektoré z nich však prinášajú okrem terapeutickej účinnosti aj nežiaduce infekčné komplikácie. Článok prináša prehľad infekčných komplikácií spojených s najčastejšie podávanými monoklónovými protilátkami v onkológii.

Kľúčové slová: infekčné komplikácie, monoklónové protilátky, imunoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Monoclonal antibodies in antitumorous therapy and infectious complications

Monoclonal antibodies are widely used in medical oncology in the concept of targeted biological treatment. Despite their therapeutical efficacy some of them are associated with adverse infectious events. This article is the review of infectious complications associated with the use of monoclonal antibodies in oncology.

Keywords: infectious complications, monoclonal antibodies, immunotherapy.