Onkológia 5/2016

Monoklonové protilátky v liečbe mnohopočetného myelómu

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., MUDr. Adriana Kafková, PhD.

Napriek pokrokom v liečbe mnohopočetného myelómu (MM) ostáva toto malígne klonálne ochorenie plazmatických buniek naďalej nevyliečiteľné a v prípade refraktérneho ochorenia sa pacienti s MM dožívajú v priemere menej ako jeden rok. Preto napriek účinnosti inhibítorov proteazómu a imunomodulačných liekov, ktoré významne predĺžili prežívanie pacientov s MM, bola potreba rozšírenia liečebného armamentária o nové skupiny liekov, ktoré by mohli z mnohopočetného myelómu urobiť potenciálne kurabilné ochorenie. V súčasnosti sa terapeutické možnosti liečby mnohopočetného myelómu na základe úspešnosti klinických skúšaní (KS) rozširujú nielen o novogeneračné inhibítory proteazómu, ale aj o skupinu inhibítorov histónovej deacetylázy a skupinu monoklonových protilátok (MoAb). K úspechu zavedenia prvých monoklonových protilátok do bežnej klinickej praxe prispeli technologické pokroky a podrobné skúmanie patofyziológie MM, ktoré bolo nevyhnutné vzhľadom na komplexnú a heterogénnu povahu ochorenia. V danej práci sa pokúsime o prehľad cielenej liečby MM v kontexte výsledkov kľúčových KS, ako aj o stručný prehľad nových MoAb a ich kombinácií v liečbe MM. Materiál a metódy: Selektívne prehľadávanie vhodných publikácií a odporučených terapeutických postupov databázy PubMed z rokov 2005 – 2016. Na aktuálne prehľadávanie sme použili termín „mnohopočetný myelóm a monoklonové protilátky“.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, monoklonové protilátky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Monoclonal antibodies in treatment of multiple myeloma

Despite the advances in treatment, multiple myeloma (MM) remains mostly incurable disease and patients refractory to therapy survival in average less than a year. The proteasome inhibitors and immunomodulatory drugs significantly improved survival, but new therapeutic challenge can be met to believe that multipme myeloma is a fundamentally curable disease. This has driven the development of new therapies including not only next-generation proteasome inhibitors, but including also histone deacetylase inhibitors and a number of MoAb function as anticancer agents. In the past decade, technological advancements and an evolving understanding of the pathophysiology of complex and heterogeneous nature of MM have permitted the identification of target antigens and the development of a number of novel MoAb that are demonstranting clinically meaningful efficacy. In this review, we evaluate the promise of targeted therapy for MM in light of the key clinical data, focusing on the exciting recent developments in MoAb- based therapy for this disease. Methods: We selectively searched the PubMed database for pertinent articles and guidelines from the years 2005-2016. We used the search term „multiple myeloma and monoclonal antibodies“.

Keywords: multiple myeloma, monoclonal antibodies