Onkológia 1/2006

Miesto operačnej liečby v liečbe gynekologických nádorov a stav na Slovensku

h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.

Autor v článku informuje o stave diagnostiky a operačnej liečby pacientok s gynekologickým zhubným ochorením na Slovensku.

Kľúčové slová: gynekologický karcinóm, operačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

POSITION OF SURGERY IN THE GYNECOLOGICAL TUMOR THERAPY AND CURRENT SITUATION IN SLOVAKIA

The author gives information about current status in diagnostics and surgery treatment of patients with gynecologic malignant diseases in Slovakia.

Keywords: gynaecological carcinoma, surgery treatment.