Onkológia 1/2018

Metronomická chemoterapia pri karcinóme prsníka

MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.

Metronomická chemoterapia je podávanie minimálnej biologicky účinnej dávky lieku v pravidelnom dávkovacom režime bez predĺženého intervalu bez lieku, ktoré vedie k protinádorovej aktivite. Staršie režimy zahŕňali cyklofosfamid-metotrexát, zatiaľčo v posledných rokoch boli vyvinuté nové režimy, ako napríklad vinorelbín a kapecitabín. Použitie metronomickej chemoterapie v liečbe HER2 negatívneho pokročilého karcinómu prsníka sa za posledných päť rokov výrazne zmenilo, keďže nové liečebné metronomické režimy sa používajú v skorších líniách liečby a prinášajú zaujímavé výsledky z hľadiska objektívnej odpovede a kontroly metastatickej choroby.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, metronomická liečba, vinorelbín, kapecitabín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metronomic chemotherapy in breast cancer

Metronomic chemotherapy is the minimum biologically effective dose of a chemotherapeutic agent, given at regular dosing regimen with no prolonged drug free interval, that leads to anti-tumor activity. Old regimens included Cyclophosphamide-Methotrexate, whereas in the last years new regimens, such as Vinorelbine and Capecitabine – based have been developed. The use of metronomic chemotherapy in the treatment of HER2-ve advanced breas cancer patients has deeply changed across the last 5 years, being new generation regimens used in earlier lines of treatment, producing interesting results in terms of objective response and disease control.

Keywords: breast cancer, metronomic chemotherapy, vinorelbine, capecitabine