Onkológia 2/2013

Metabolické základy nádorové kachexie a nutriční farmakologie

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D., RNDr. Alena Tichá, Ph.D.

Nádorová kachexie patří k nejobtížnějším kapitolám v medicíně. V současné době se mění terminologie i metodický přístup nutriční podpory, zejména u refrakterní kachexie. Velkým přínosem jsou nové poznatky o nutriční farmakologii a do budoucnosti se otevírá i velká oblast využití protektinů a resolvinů při léčbě komplikací nádorové kachexie, zejména v souvislosti s omega-3 polyenovými mastnými kyselinami (kyselina eikosapentaenová a dokosahexaenová). Mezi metabolické důsledky rozvíjející se nádorové kachexie patří i vznik acidózy, kterou je nutné korigovat úpravou vnitřního prostředí, především u rozvinutého katabolizmu. Dochází také ke změnám v hodnocení role krátkodobých proteinů, například prealbuminu a transferinu. Jejich hodnocení ve vztahu s proteinovými reaktanty inflamatorní reakce přináší i nové možnosti v interpretaci různých typů nádorové kachexie. Velkým přínosem v oblasti nutriční podpory a především umělé výživy je i definování doporučených postupů, které jsou v řadě států závazné v komplexu léčby nádorových onemocnění.

Kľúčové slová: výživa, onkologie, kachexie, acidóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metabolic basics of cancer cachexia and pharmaconutrition

Cancer cachexia is one of the most difficult sections of medicine. Currently, there are the changes in terminology and even methodology of nutritional support, especially in the case of refractory cachexia. The great acquisition are the new developments in nutritional pharmacology and taking advantage of „protectins and resolvins area“ in the treatment of cancer cachexia in relation to omega-3 fatty acids, predominantly eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid. The common metabolic consequence of cancer cachexia is the development of metabolic acidosis, which should be treated by acid-base corrections and catabolism supression. Also, there are changes in interpretation of short half-time protein concentrations, e.g. prealbumin and transferrin. Their relation to proteinaceous inflammatory reactants enables to assess the degree of cancer cachexia. The significant gain in nutritional support and arteficial nutrition is the guidelines formulation, which are mandatory as a part of cancer treatment in many countries.

Keywords: nutrition, cancer, cachexia, acidosis.