Onkológia 1/2012

Metabolické komplikácie v onkológii

MUDr. Zuzana Syčová-Milá

V súčasnej dobe sa veľmi veľa priestoru venuje samotnej liečbe nádorových ochorení ako takej. K dosiahnutiu dobrých liečebných výsledkov je však potrebná komplexná starostlivosť o onkologického pacienta. Dôležitú úlohu zohráva manažment komplikácií súvisiacich so samotným ochorením a manažment komplikácií, ktoré vznikli podaním chemoterapie, rádioterapie alebo cielenej liečby. Popri infekčných, hematologických, neurologických, kardiologických, a iných komplikáciách, metabolické komplikácie tvoria pomerne rozsiahlu a závažnú problematiku. Medzi najčastejšie metabolické komplikácie v onkológii patrí syndróm nádorového rozpadu, hyperurikémia, hyperkalciémia a syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu.

Kľúčové slová: metabolické komplikácie, syndróm nádorového rozpadu, hyperurikémia, hyperkalciémia, syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metabolic complications in oncology

Currently, a lot of space and time is devoted to the terapy of oncologic diseases itself. To reach the good therapy results, complex care of the oncologic patient is needed. Management of complications linked with the disease itself and management of complications emerded after administration of chemotherapy, radiotherapy or targeted therapy, plays a signifikant role. In addition to infectious, hematological, neurological, cardiac or other complications, metabolic complications are relatively extensive and serious. One of the most frequent metabolic complications in oncology is tumor lysis synrome, hyperuricemia, hypercalcemia and syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone.

Keywords: metabolic complications, tumor lysis syndrome, hyperuricemia, hypercalcemia, syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone.