Onkológia 2/2020

Medzinárodná spolupráca Národného onkologického ústavu v Bratislave

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.

Národný onkologický ústav v Bratislave sa v období 30 rokov úspešne zaradil do siete medzinárodných onkologických centier a organizácií. Vedecké projekty a klinický výskum sa orientoval na medzinárodné programy alebo bol navrhnutý vo vlastnej réžii. Množstvo vynikajúcich vedcov a lekárov položilo v priebehu 70 rokov základy tohto výskumu. Pre potreby rozvoja onkológie na Slovensku je potrebné posilniť koordináciu, kontinuitu a medziodborovú spoluprácu aktívnou účasťou v medzinárodných projektoch.

Kľúčové slová: Národný onkologický ústav, Bratislava, medzinárodná spolupráca, rozvoj

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intenational Cooperation in the National Cancer Institute in Bratislava

Over 30 years, National Cancer Institute in Bratislava succeded in binding with well reputed international cancer centers and organisations. National Cancer Institute participates in cancer research by running clinical trials designed either by its researchers or by other research groups across the world. Many outstanding scientists and physicians started their research 70 years ago. Strengthening the coordination, continuity and intersectoral cooperation is essential for the future development of oncology in Slovakia and participation in international projects is mandatory.

Keywords: National Cancer Institute, Bratislava, international cooperation, development