Onkológia 6/2021

Manifestácie SARS-CoV-2 v zobrazovacích metódach u onkologického pacienta

MUDr. Peter Šmirják, MHA

Mnoho pacientov so známym onkologickým ochorením bolo počas pandémie COVID-19 negatívne ovplyvnených. Často šlo o vyšší vek pacientov a oslabenie imunitného systému. Na mnohých pracoviskách sa navyše oneskorila diagnostika a sledovanie priebehu ochorenia. Štúdie COVID-19 u pacientov s onkologickým ochorením neustále naznačujú, že táto populácia pacientov je vystavená vyššiemu riziku závažnejších komplikácií v súvislosti s týmto ochorením. Navyše niektoré vlastnosti SARS-CoV-2 (Coronavírus-2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm) detegované pri zobrazení pľúc, mozgu a gastrointestinálneho traktu môžu zmiasť klinikov i rádiológov pri správnej interpretácii nálezov. V článku sa zameriavame na manifestácie SARS-CoV-2 v zobrazovacích metódach v skupine onkologických pacientov, okrajovo sa venujeme aj možným zmenám vo funkčnom zobrazení vo vzťahu k hromadnému očkovaniu proti COVID-19. Zameriavame sa na interpretáciu vyšetrení podľa jednotlivých orgánových systémov z pohľadu niektorých zobrazovacích modalít, ako sú počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR) a pozitrónová emisná tomografia s CT (PET/CT).

Kľúčové slová: SARS-CoV-2, COVID-19, zobrazovacie metódy, počítačová tomografia, magnetická rezonancia, pozitrónová emisná tomografia s CT, ultrazvuk

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Manifestations of SARS-CoV-2 in imaging methods in oncological patient

Many oncological patients have been negatively impacted during the COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) pandemic. Many of these patients may be immunosuppressed and of older age. Additionally, cancer follow-up or imaging appointments have been delayed in many clinics. Studies on COVID-19 in patients with cancer indicate that this population is at risk for more severe illness. Certain features of SARSCoV- 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) detected by lung, brain, and gastrointestinal imaging may confound radiologists and clinical interpretation of cancer diagnosis, staging, and treatment response. In this article we want to focus on the manifestations of SARS-CoV-2 in imaging methods in the group of oncological patients, we also marginally address possible changes in functional imaging in relation to mass vaccination against COVID-19. We want to focus on the interpretation of examinations in terms of some imaging modalities, such as computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MR) and positron emission tomography with CT (PET/CT).

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, imaging methods, oncological patients, computed tomography, magnetic resonance imaging and positron emission tomography with CT, ultrasound