Onkológia 1/2006

Mamografia – jej význam, možnosti, technické trendy, súčasný stav a perspektíva

doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.,, doc. MUDr. Marianna Príkazská, PhD.

Mamografia predstavuje základnú a nenahraditeľnú metódu diagnostiky skorých štádií karcinómu mliečnej žľazy a je jedinou metódou vhodnou pre prevenciu a skríning mamárneho karcinómu v asymptomatickej populácii žien po 40. roku veku. Cieľom mamografickej diagnostiky je znížiť úmrtnosť žien na karcinóm mliečnej žľazy. Je nielen diagnostickou modalitou, ale sa využíva aj pre potreby intervenčných postupov. Autori podávajú prehľad o trendoch v intervenčnej mamodiagnostike (jadrová biopsia, vákuová mammotómia) ako aj o technických pokrokoch (digitálna mamografia). Vysoká senzitivita a špecificita grafickej diagnostiky je možná len pri optimalizácii a štandardizácii všetkých aspektov tohto procesu, s dôrazom na integrovaný prístup, interdisciplinárnu spoluprácu a dodržiavania zásad kontroly kvality. Článok poskytuje informáciu aj o súčasnom stave a o perspektívach mamodiagnostiky v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: mamografia, jadrová biopsia, vákuová mammotómia, digitálna mamografia, kontrola kvality.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MAMOgRAPHy – IMPORTANCE, POSSIBILITIES, TECHNICAL TRENDS, CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVE

Mamography is a basic modality for the detection of early breast cancer and a prior technique for its prevention and screening in asymptomatic women population after 40 year of age. The aim of mamography is to reduce mortality in women with breast cancer. Mamography is not used only for diagnostic purpose, either, is widely used for interventional procedures as core biopsy and vacuum assisted biopsy. The authors point out a new technics such as digital mamography. The higher sensitivity and specificity should be qualified by optimalisation and standardisation of the diagnostic process, based on the integrated and interdisciplinary approach, and on the quality control. The article gives an information about the present state and perspective trends in mamodiagnostics in Slovakia.

Keywords: mamography, core biopsy, vacuum assisted biopsy, digital mamography, quality controll.