Onkológia 4/2017

Lymfóm z plášťových buniek

MUDr. Miriam Ladická

Lymfóm z plášťových buniek (MCL) je u väčšiny pacientov heterogénne ochorenie s nepriaznivou prognózou. Aktuálne je výrazný rozvoj v liečbe MCL vrátane vývoja nových liekov, ktorých cieľom sú intracelulárne cesty a mikroprostredie lymfómu. Hlavnou výzvou ostáva rezistencia ochorenia na lieky.

Kľúčové slová: lymfóm z plášťových buniek, nepriaznivá prognóza, rezistencia na lieky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mantle cell lymphoma

Mantle cell lymphoma (MCL) in almost all patients is heterogenous disease with poor prognosis. Recently is sharp progress in the treatment of MCL including new drugs, which target intracellular pathways and microenvironment of lymphoma. Main challenges is drug resistance of disease.

Keywords: mantle cell lymphoma, poor prognosis, drug resistance