Onkológia 3/2008

LYMFEDÉM A LIEČBA METÓDAMI FYZIOTERAPIE

MUDr. Eva Husarovičová, PhD., Bc. Marta Poláková

Liečba onkologických ochorení prináša so sebou aj možné komplikácie. S nárastom výskytu týchto ochorení sa zvyšuje aj výskyt možných komplikácií. Autori sa na svojom pracovisku stretávajú najčastejšie so sekundárnym lymfedémom. Najúspešnejšou liečbou lymfedému sú metodiky fyzioterapie. Dlhoročná skúsenosť potvrdzuje, že skorá diagnostika a začiatok správnej liečby sú zárukou úspechu. K základným metódam liečby okrem lymfodrenážnej gymnastiky, manuálnej drenáže lymfy, prístrojovej kompresie a kompresívnej bandáže patrí aj edukácia pacienta o dodržiavaní zásad životosprávy pacienta s lymfedémom, odporučených a kontraindikovaných aktivitách.

Kľúčové slová: lymfedém – primárny a sekundárny, komplikácia liečby, komplexná presoterapia, manuálna lymfodrenáž, kompresívna bandáž, lymfodrenážna gymnastika, edukácia chorého

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LYMPHEDEMA AND ITS TREATMENT BY PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS

The therapy of the onkological disseases can lead to posssible complications. As the prevalence of oncologic disease is on constant increase the number of possible complications increases too. The authors manly deal in their department with secondary lymphoedema. The most effective treatment of the lymphoedema is the physiotherapy. The long lasting experiences prove that the early diagnosis and the correct treatment are the guarantee of the success. The modalities used in therapy are not only antioedematose gymnastics, manual lymphatic drainage, intermittent compression by multiseptate sacs and compressive bandage but although the education of the patient, which contains recommendation of the correct regimen, indicated and contraindicated activities.

Keywords: lymphoedema – primary and secondary, complication of the therapy, complex pressotherapy, manual lymphodrainage, compressive bandage, antioedematose gymnastics, education of the patient