Onkológia 5/2014

Liečba relapsu a refraktérnej chronickej lymfocytovej leukémie

MUDr. Natália Štecová

Napriek rozšírenému používaniu vysokoefektívnej chemoimunoterapie refraktérna chronická lymfocytová leukémia ostáva medicínskou výzvou a klinickým problémom, ktorý je spojený so zlým celkovým prežívaním. Odporúčané terapeutické možnosti refraktérnej chronickej lymfocytovej leukémie pre týchto pacientov sú limitované a cieľom liečby fyzicky „fit“ pacientov je dosiahnuť adekvátnu cytoredukciu a následne vykonať alogénnu transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek. Viacero nových cielených liekov dokazuje v klinických štúdiách významný terapeutický benefit pre túto populáciu pacientov.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, relaps, refraktérne ochorenie, remisia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of relapse and refractory chronic lymphocytic leukemia

Despite the widespread use of highly effective chemoimmunotherapy, refractory chronic lymphocytic leukemia remains a challenging clinical problem associated with poor overall survival. Approved therapeutic options of refractory chronic lymphocytic leukemia for these patients remain limited, and the goal of therapy for physically fit patients is to achieve adequate cytoreduction to proceed to allogeneic stem cell transplantation. Fortunately, several novel targeted therapeutics in clinical trials hold promise of significant benefit for this patient population.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, relapse, refractory disease, remission.