Onkológia 3/2017

Liečba nemalobunkového karcinómu pľúc u starších pacientov

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Karcinóm pľúc je globálne vedúcou príčinou úmrtí na nádorové ochorenia. Väčšina prípadov je diagnostikovaná u starších pacientov vo veku ≥ 65 rokov. Na Slovensku je diagnostikovaných 54 % nových prípadov karcinómu pľúc u pacientov vo veku ≥ 65 rokov a približne 40 % vo veku ≥ 70 rokov. V roku 2014 publikoval panel expertov vytvorený EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) a ISGO (International Society for Geriatric Oncology) odporúčania na liečbu starších pacientov s nemalobunkovým karcinó- mom pľúc. V tomto článku je uvedený krátky prehľad týchto odporúčaní, spolu s pohľadom na nové údaje, publikované od roku 2014.

Kľúčové slová: starší pacienti, nemalobunkový karcinóm pľúc, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of non-small-cell lung cancer in elderly patients

Lung cancer is globally the leading cause of cancer-related deaths. Majority of lung cancer cases is diagnosed in elderly patients, aged ≥65 years. In Slovakia, 54% of new lung cancer cases are diagnosed in patients aged ≥65 years, and about 40% in patients aged ≥70 years. An experts panel created by EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) and ISGO (International Society for Geriatric Oncology) published in 2014 updated recommendations for treatment of elderly patients with non-small-cell lung cancer. The brief overview of these recommendations, including a view of the new data published since 2014, is given in this article.

Keywords: elderly patients, non-small-cell lung cancer, treatment