Onkológia 4/2013

Liečba indolentných B-bunkových lymfómov personalizovanou vakcínou BiovaxID

MUDr. Miriam Ladická, Mgr. Michaela Fajtová, PhD.

BiovaxID je personalizovaná protinádorová vakcína novej generácie určená na liečbu indolentných B-bunkových non-Hodgkinových lymfómov. Vakcína je určená pre pacientov v kompletnej remisii 6 – 12 mesiacov po ukončení liečby. Jej účinok spočíva v stimulácii imunitného systému pacienta a vytvorení T-bunkovej imunitnej odpovede proti malígnym B-bunkám, čo má za následok predĺženie prežívania pacientov bez choroby. V roku 2008 Biovax vakcína úspešne prešla fázou III. klinických skúšok, ktoré potvrdili, že podanie Biovax vakcíny pacientom s folikulovým lymfómom je bezpečné, liečba je dobre tolerovaná a predlžuje prežívanie bez choroby z 30,6 na 44,2 mesiaca. V súčasnosti prebieha schvaľovací proces Biovax vakcíny na liečbu folikulového lymfómu v americkej FDA, Health Canada a európskej EMA.

Kľúčové slová: personalizovaná protinádorová vakcína, indolentné B-bunkové lymfómy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of indolent B-cell lymphomas by the personalized cancer vaccine BiovaxID

BiovaxID is personalized antilymphoma cancer vaccine intended to the treatment of indolent B-cells non-Hodgkin’s lymphoma. Vaccine represents the first of a new class of cancer vaccines designed for patients who have successfully achieved complete remission 6-12 months after treatment completion. Biovax stimulates the patient’s own T-cells to recognize and destroy the cancerous B-cells that extend disease-free survival and prevent lymphoma from returning. In 2008 Biovax completed Phase III clinical trials, which have shown that vaccine is safe, well-tolerated and significantly prolonged disease-free survival from 33.6 to 44.2 months in patients with follicular lymphoma. At present, the approval process of Biovax vaccine for the treatment of follicular lymphoma is ongoing by the U.S. FDA, Health Canada and European EMA.

Keywords: personalized antilymphoma cancer vaccine, indolent B-cell lymphomas.