Onkológia 4/2006

Liečba glioblastoma multiforme s konkomitantnou chemo-rádioterapiou a s následnou chemoterapiou

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Glioblastoma multiforme je prognosticky najnepriaznivejší zhubný nádor mozgu. vzhľadom na svoje agresívne biologické správanie a prevažne lokálne šírenie predstavuje model pre konkomitantnú chemo-rádioterapiu. Na základe 3. fázy štúdie konkomitantná aplikácia temozolomidu a rádioterapie s následnou adjuvantnou aplikáciou temozolomidu signifikantne predlžuje čas do progresie ochorenia a celkové prežívanie pacientov. Tento liečebný postup sa stáva novým štandardom u pacientov s glioblastoma multiforme po primárnej chirurgickej liečbe.

Kľúčové slová: glioblastoma multiforme, konkomitantná chemo-rádioterapia, temozolomid.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THERAPY FOR GLIOBLASTOMA MULTIFORME WITH CONCOMITANT CHEMRADIOTHERAPY AND FOLLOWING CHEMOTHERAPY

Prognosis of glioblastoma multiforme is the worse out of all malignant brain tumors. Considering its agresive biological behaviour and mostly local spreading it is suitable for concomitant chemradiotherapy. Based on the phase 3 of a trial, concomitant aplication of temozolomid and radiotherapy followed by adjuvant aplication of temozolomid significantly prolonges the time to progression of disease and overall survival of patients. This therapeutic plan becomes a new standard for patients with glioblastoma multiforme after primary surgical treatment.

Keywords: glioblastoma multiforme, concomitant chemradiotherapy, temozolomid.