Onkológia S1 - Karcinóm prostaty, príloha k číslu 1/2020

Liečba enzalutamidom v terapii metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty v postchemoindikácii

MUDr. Alexandra Szabová

Cieľ: Cieľom tejto práce je poukázať na možnosť použitia liečby enzalutamidom v terapii metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty v postchemoindikácii. Prípad: Ide o kazuistiku pacienta indikovaného na liečbu enzalutamidom po predchádzajúcej liečbe hormonálnou terapiou, rádioterapiou a chemoterapiou. Záver: Uvedená kazuistika preukázala dlhodobý efekt liečby enzalutamidom v postchemoindikácii.

Kľúčové slová: metastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty, postchemoindikácia, enzalutamid

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of enzalutamide in the therapy of metastatic castration-resistant prostate cancer in postchemoindication

Purpose: The main objective of this case report is to highlight the options of enzalutamid in treatement metastatic castrationresistant prostate cancer in postchemoindications. Case: We present case of patient indicated to treatement of enzalutamid after previous treatemet of hormonal therapy, chemoterapy, radiotherapy. Conclusion: This case shows longterm efect of treatment enzalutamid in postchemoindication.

Keywords: metastatic castration-resistant prostate cancer, postchemoindication, enzalutamide