Onkológia 6/2007

LIEČBA AKÚTNEJ PROMYELOCYTOVEJ LEUKÉMIE NA KHAT FNSP A NOÚ V BRATISLAVE – NAŠE SKÚSENOSTI

MUDr. Eva Mikušková, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Iveta Oravcová, MUDr. Pavol Kotouček, MUDr. Radoslav Greksák

Priebežná analýza sledovaného súboru pacientov s akútnou promyelocytovou leukémiou, liečených modifikovaným protokolom španielskej skupiny PETHEMA na Klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, pracovisko Petržalka a v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.

Kľúčové slová: leukémia, APL, ATRA, liečba, protokol, prežívanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA IN THE KHAT AND NOU IN BRATISLAVA – OUR EXPERIENCES

Interim analysis of patients with newly diagnosed acute promyelocytic leukemia treated with modified protocol of the Spanish cooperative group PETHEMA in the Clinic of Hematology and transfusiology of University Hospital in Bratislava and in the National Cancer Institute in Bratislava.

Keywords: leukemia, APL, ATRA, therapy, protocol, survival