Onkológia 2/2011

Léčba nádorů skupiny Ewingova sarkomu dospělých – atypická kazuistika 53letého pacienta

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, MUDr. Jíří Tomášek, MUDr. Štěpán Tuček, MUDr. Pavel Janíček, MUDr. Jaromír Černý

Nádory skupiny Ewingova sarkomu/PNET jsou velmi agresivní primární kostní sarkomy, nejčastěji se vyskytující u děti a adolescentů mezi 4. – 15. rokem věku. Devadesát procent pacientů je mladších 20 let, nad 40 let věku se vyskytují zřídka. Prognóza je špatná s 5letým přežitím 55 – 70 % u lokalizované formy onemocnění, u metastatické formy nepřevyšuje 20 %. Léčba by měla být vedena na základě rozhodnutí zkušeného multioborového týmu. Uvádíme kuriózní kazuistiku 53letého pacienta.

Kľúčové slová: Ewingův sarkom/PNET, multimodální léčba, přežití.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy for Ewing´s Family of Tumours in adults – a case report of 53 years old patient

Ewing´s sarcoma, a highly malignant primary bone tumour, is most frequently observed in children and adolescents, aged 4 – 15 years. 90 % of patients are younger than 20 years. Ewing´s sarcomas are rare in patients over the age of 40 years. Prognosis is poor, with 5-year overall survival of 55 % to 70 % in localized and not exceeding 20 % in primarily metastatic disease. Patients with primary bone cancers should be evaluted by a multidisciplinary team with demonstrated expertise in the management of such patients. We introduce you a curiose case report of 53 years old patient.

Keywords: Ewing sarcoma/PNET, multimodal therapy, survival.