Onkológia 2/2011

Léčba kostních sarkomů z pohledu onkologa

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová

Kostní sarkomy patří svým výskytem mezi vzácné typy nádorů. Jejich léčba by měla být vedena na základě rozhodnutí multioborového týmu. Léčba konvenčního osteosarkomu a nádorů skupiny Ewingova sarkomu/primitivního periferního neuroektodermálního tumoru (PNET) je v zásadě multimodální. Zavedením agresivní systémové chemoterapie došlo k výraznému zlepšení přežití pacientů s lokalizovaným onemocněním. Standardní léčbou operabilních, nízce maligních osteosarkomů a chondrosarkomů je chirurgická léčba, v indikovaných případech doplněná radioterapií.

Kľúčové slová: sarkomy kostí, multimodální léčba, přežití.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How are bone sarcomas seen by oncologists

Bone sarcomas are extremely rare neoplasms. Multidisciplinary treatments planning is mandatory in all cases of bone sarcoma. Multimodality therapy is needed in the case of high grade osteosarcoma and Ewing´s sarcoma/PNET, survival in patients with localised disease has improved dramatically duo to the advent of effective multiagent chemotherapy regimens. Surgery is a standard treatment for patients with low grade osteosarcoma and chondrosarcoma, complemented by radiation therapy in selected cases.

Keywords: bone sarcomas, multimodal therapy, survival.