Onkológia 6/2016

Kožná toxicita EGFR inhibítorov

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Cielené terapie s inhibítormi epidermálneho rastového faktora prinášajú pre onkologického pacienta presnejšie liečebné modality, ale nie sú bez vedľajších nežiaducich reakcií. Kožné vedľajšie prejavy patria medzi najčastejšie, významne vplývajú na kvalitu života i na ekonomiku zdravotnej starostlivosti. Dermatovenerológovia môžu poskytovať zásadný vklad v manažmente kožných toxicít u pacientov s cielenými onkologickými terapiami.

Kľúčové slová: cielená liečba s EGFRI, kožné toxicity, manažment

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Skin toxicity of EGFR inhibitors

Targeted therapies with epidermal growth factor inhibitors offer more precise treatment options for oncological patient,however,they are not free of adverse effects. Cutaneous adverse effects are among the most frequently encountered and signifiantly impact both , quality of life and health care economics. Dermatovenerologists can provide key input in the management of skin toxicities in patients with targeted cancer therapies.

Keywords: targeted therapy with EGFRI, skin toxicities, management