Onkológia 3/2008

KONTROVERZIE INDIKÁCIÍ CHIRURGICKEJ LIEČBY KARCINÓMU KRČKA MATERNICE ŠTÁDIA I ŠTÁDIA IB2

MUDr. Peter Babala, MUDr. Miroslav Klačko, MUDr. Peter Mikloš, MUDr. Zuzana Ferančíková, MUDr. Klára Mladá, MUDr. Peter Fekete, MUDr. Daniel Keder

Veľkosť tumoru pri rakovine krčka maternice je jedným z dôležitých a významných prognostických faktorov. Tumory do veľkosti 4 cm v priemere predstavujú štádium Ib1 a tumory v priemere väčšie ako 4 cm predstavujú štádium Ib2. Hoci ide v oboch prípadoch o lokalizované ochorenie len na krčok maternice, prognóza a tým aj liečba týchto ochorení je rôzna. To bol dôvod, prečo FIGO (International Federation of Gynaecology and Obstetrics) v auguste 1995 v Montreali prijal novú klasifikáciu štádií karcinómu krčka maternice a štádium Ib delí na podštádiá Ib1 a Ib2.

Kľúčové slová: karcinóm krčka maternice, štatistika, štádium ochorenia, stratégia liečby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CONTROVERSIES OF THE INDICATIONS IN THE TREATMENT OF CERVIKAL CANCER IN STAGE Ib2

The tumor size in cervical cancer is one of the important and significant prognostic factor. Tumor with diameter less than 4 cm presents stage Ib1 and tumor more than 4 cm in diameter presents stage Ib2. Both of these are localy diseases, but prognosis and treatment of these stages are different. That was the reason, why FIGO (International Federation of Gynaecology and Obstetrics) in august 1995 in Montreal passed a new staging classification, and divided stage Ib into the substages Ib1 and Ib2.

Keywords: cervical cancer, statistic, stage, treatment startegy