Onkológia 2/2020

Klinický výskum na Slovensku z pohľadu Národného onkologického inštitútu

MUDr. Mária Rečková, PhD.

Klinický výskum má svoju dôležitú úlohu v zlepšovaní liečebných, diagnostických aj preventívnych možností. Má možnosť odpovedať na vedecké otázky, súčasne formovať na základe dosiahnutých výsledkov vedecké hypotézy, posúvať hranice ľudského poznania a v neposlednom rade umožňuje pacientom dostať sa k potenciálne efektívnejším inovatívnym liečebným postupom. Súčasný článok je prehľadom klinického výskumu na Slovensku z pohľadu Národného onkologického inštitútu.

Kľúčové slová: klinický výskum, inovatívna liečba, národný onkologický inštitút

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical research in Slovakia from the perspective of the National Oncology Institute

Clinical research has a very important role in improving therapeutic, diagnostic, as well, as preventive approaches. It has an opportunity to answer the scientific questions and, at the same time, to generate the scientific hypotheses. It has also a potential to push the boundaries of human knowledge and, last but not least, it enables the patients to have an access to potentially more effective innovative treatment approaches. Current manuscript is a review of a clinical research in Slovakia from the perspective of the National Oncology Institute.

Keywords: clinical research, innovative therapy, National Oncology Institute