Onkológia 4/2022

Klasifikácia a stratifikácia akútnej myeloblastovej leukémie – nové odporúčania European LeukemiaNet 2022

MUDr. Iveta Oravcová, PhD.

Od júla 2022 sú v platnosti nové odporúčania medzinárodného panelu expertov European LeukemiaNet (ELN) k diagnostike a manažmentu akútnej myeloblastovej leukémie (AML), ktoré prinášajú aj zmeny v stratifikácii rizika AML a nahrádzajú tak revidované odporúčania stratifikácie rizika AML z roku 2017. Navyše koncom júna 2022 medzinárodné klinické poradné výbory zverejnili Medzinárodný konsenzus klasifikácie (ICC) myeloidných neoplázií a akútnych leukémií, ktorý je aktualizáciou štvrtej edície WHO klasifikácie AML.

Kľúčové slová: akútna myeloblastová leukémia, odporúčania, klasifikácia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Classification and stratification of acute myeloblastic leukemia – new European LeukemiaNet 2022 recommendations

New recommendations of the International Expert panel on Behalf of the European LeukemiaNet (ELN) in diagnosis and management of AML, which bring changes in risk stratification are in force since July 2022 and they thus replace the revised recommendations of AML risk stratification from 2017. In addition, at the end of June 2022, the international clinical advisory committees published The International Consensus Classification (ICC) of myeloid neoplasms and acute leukemias, which is an update of the fourth edition of WHO classification of AML.

Keywords: acute myeloblastic leukemia, recommendations, classification