Onkológia 2/2023

Kam posunul trastuzumab deruxtecan liečbu HER2+ pozitívneho karcinómu prsníka?

MUDr. Miroslava Malejčíková

HER2 pozitívne karcinómy prsníka patria medzi agresívne typy nádorov prsníka a pred zavedením trastuzumabu do štandardnej liečby mali najhoršiu prognózu bez ohľadu na stav hormonálnych receptorov. Rozšírením portfólia liekov založených na blokáde HER2 receptora sa liečba zmenila na chronickú. V nedávnom období trastuzumab deruxtecan značne zlepšil parametre prežívania a zmenil odporúčania pre druhú a vyššie línie liečby metastatického karcinómu prsníka.

Kľúčové slová: HER2+ karcinóm prsníka, liečba, trastuzumab deruxtecan

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

HER2-positive breast cancer is one of the most aggressive types of breast tumors and, before discovery of trastuzumab, had the worst prognosis regardless of receptor status. By expanding portfolio of drugs based on blockade of HER2 receptor, treatment became chronic. Recently, trastuzumab deruxtecan has significantly improved survival parameters and changed recommendations for second- and higher-line treatment of metastatic breast cancer.

Keywords: HER2-positive breast cancer, treatment, trastuzumab deruxtecan