Onkológia 6/2021

Interdisciplinárna spolupráca pri diagnostike a liečbe Mycosis fungoides

MUDr. Kinga Dedinská, PhD., MUDr. Tomáš Guman, PhD.

Úvod: Mycosis fungoides je primárny kožný T-lymfóm. Väčšinou má indolentný, pomaly progredujúci charakter, imituje iné nenádorové ochorenia kože. Postihuje staršiu populáciu, dvakrát častejšie mužov. Výber liečebnej stratégie závisí od štádia ochorenia. Liečba je lokálna a systémová. Prípad: Naša kazuistika sa týka 58-ročného muža, ktorého na našu ambulanciu odoslal dermatológ. Po iniciálnom stagingu bola začatá kombinovaná liečba s výborným efektom. Po niekoľkých cykloch liečby sa začala prejavovať toxicita lieku – elevácia hepatálnych enzýmov. Po deeskalacii dávok interferónu alfa-2b nastala stabilizácia hodnôt heparínových testov a zachovala sa liečebná odpoveď. Záver: Touto kazuistikou sme chceli poukázať na interdisciplinárnu spoluprácu dermatológa, hematológa a onkológa.

Kľúčové slová: T-lymfóm, mycosis fungoides, systémová liečba, interferón alfa, hepatotoxicita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Interdisciplinary collaboration in case of diagnostics and treatment mycosis fungoides

Purpose: Mycosis fungoides is primary cutaneous T-cell lymphoma. In most cases has indolent, slow progresing nature, imitating benign diseases of skin. MF affect older population, twice more men than women. Selection of treatment strategy depending on stage of the disease. Treatment is local skin-directed and systemic. Case: Our case is about 58-years old man, he was dispatched by dermatologist. After inicial staging, we started combinated treatment with excellent result. Drug toxicity – elevation of liver enzymes, started after several cycles of therapy. Dose deescalation of interferon alfa-2b helped stabilized liver enzymes and maintened treatment response. Conclusion: This case study highlight to interdisciplinary collaboration of dermatologist, hematologist and oncologist.

Keywords: T-lymphoma, mycosis fungoides, systemic treatment, interferon alpha, hepatotoxicity