Onkológia 1/2023

Indikácie žilových vstupov v onkológii

MUDr. Ivan Dekánek

Prevažná väčšina cytostatík využívaných v systémovej liečbe nádorových ochorení je aplikovaná intravenóznou cestou. Na bezproblémové podanie do cievneho riečiska je nevyhnutné zabezpečenie vhodného a spoľahlivého žilového vstupu. V súčasnosti máme k dispozícii širokú paletu periférnych aj centrálnych žilových vstupov. V tomto článku vám priblížime jednotlivé typy žilových vstupov spolu s kritériami na ich výber.

Kľúčové slová: indikácie, žilový vstup, periférny, centrálny, onkológia, vezikant, iritant

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Indications of venous access devices in oncology

The majority of anticancer therapy is administered intravenously. For its´delivery we need to provide adequate and safe intravenous access. A wide variety of peripheral and central venous access devices is available. This article describes features of individual venous access devices and a provides a guideline for choosing the most appropriate venous access device in individual patient.

Keywords: indications, venous access, peripheral, central, oncology, vesicant, irritant