Onkológia 4/2008

IMUNOHISTOCHEMICKÁ ANALÝZA V KOMPLEXNEJ DIAGNOSTIKE MALÍGNYCH NÁDOROV PĽÚC

doc. MUDr. František Ondriaš, CSc., MUDr. Jana Rampalová, MUDr. Petya Marinova, Bc. Silvia Orthová, MUDr. Andrea Jašková, Mgr. Zuzana Gubrij

Autori analyzujú stav súčasnej mikroskopickej diagnostiky malígnych nádorov pľúc. Hodnotia význam a možnosti imunohistochemickej analýzy v diferenciácii primárnych a metastatických nádorov v pľúcach. Podkladom práce je analýza viac ako 30 000 bioptických nálezov vyšetrených na našom pracovisku v intervale posledných dvoch rokov. Za obdobie od 1. 8. 2006 do 1. 6. 2008 bolo biopticky diagnostikovaných viac ako 500 malígnych primárnych pľúcnych tumorov.

Kľúčové slová: bioptická diagnostika, imunohistochémia, malígne nádory pľúc

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF KOMPLEX DIAGNOSTIC OF MALIGNANT LUNG TUMOURS

Authors are analyzing the current status in diagnostic microscopy of malignant lung tumours. They are evaluating the purpose and possibilities of immunohistochemical analysis in the differentiation of primary and metastatic tumours of the lung. The foundation of this publication is based on 30 000 biopsies examined at our work place over the period of the past two years. Over 500 cases of malignant lung tumours were diagnosed bioptically from 1. 8. 2006 to 1. 6. 2008.

Keywords: bioptic analysis, immunochemistry, malignant lung tumours