Onkológia 6/2021

Hypokalciémia a kostné zdravie onkologických pacientov

MUDr. Beata Špániková, PhD.

V oblasti riešenia problémov skeletálneho zdravia má kalcium a jeho metabolizmus kľúčové postavenie. Vápnik je jedným zo stavebných základov kosti. Hypokalciémia môže vzniknúť či už nedostatočným príjmom alebo nadbytočným vylučovaním, alebo aj liekmi navodenou poruchou metabolizmu vápnika a má rôznorodý obraz klinickej manifestácie. Preto chceme týmto článkom upozorniť na problematiku hypokalciémie, poukázať na príčiny jej vzniku, ako aj na diagnostické a terapeutické možnosti.

Kľúčové slová: hypokalciémia, onkológia, kostné zdravie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypocalciemia and skeletal health of oncological patients

In the field of solving skeletal health problems, calcium and its metabolism have a key position. Calcium is one of the main building block of the bone metabolism. There are many reasons of hypocalcaemia such as insufficient intake or excessive excretion, or drug-induced calcium metabolism disorder. Hypocalcemia has wide clinical signs and manifestations. The aim of this article is to notice this problem, to show the reasons of hypocalcemia and also diagnostic and therapeutical possibilities.

Keywords: hypocalcemia, oncology, skeletal health