Onkológia 2/2008

HODGKINOV LYMFÓM

MUDr. Veronika Ballová

V liečbe Hodgkinovho lymfómu nastal za posledné desaťročia významný pokrok. Je to ochorenie, ktoré patrí medzi nádorové ochorenia s najväčšou perspektívou na vyliečenie. S predĺžením prežívania a pri dostatočne dlhom sledovaní pacientov narastá význam neskorej toxicity. Moderné liečebné stratégie by mali maximalizovať šancu na vyliečenie a súčasne minimalizovať riziko vzniku neskorej toxicity. V prehľadom článku sú zhrnuté poznatky z patológie, klinická manifestácia ochorenia, stratifikácia pacientov, súčasné liečebné stratégie a toxicita liečby.

Kľúčové slová: Hodgkinov lymfóm, chemoterapia, rádioterapia, toxicita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HODGKIN’S LYMPHOMA

The treatment of Hodgkin’s lymphoma has changed considerably in the last decades. This entity is now one of the most curable human malignancies. With improved survival and extended follow-up, relevance of treatment induced late effects became more evident. Therefore modern terapeutic strategies must maximize chance of cure and minimize the risk of therapy associated toxicity. Here we review the pathology of Hodgkin’s lymphoma, clinical presentation, risk stratification, current treatment approaches and toxicity of the treatment.

Keywords: Hodgkin’s lymphoma, chemotherapy, radiotherapy, toxicity