Onkológia 2/2009

Epidemiologie invazivní kandidózy a kandidémie: vývoj za poslední tři desetiletí

MUDr. Jan Haber, Csc., MUDr. Naďa Mallátová, MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Invazivní mykózy jsou v posledních několika desetiletích fatální hrozbou nejen pro neutropenické nemocné s hematologickými malignitami, ale také pro nemocné bez neutropenie na ARO a JIP. Vývoj incidence invazivních kandidóz měl od 80. let 20. století vzestupnou tendenci, koncem 90. let však výskyt postupně klesá, a to zejména u nemocných s hematologickými malignitami. Pokles incidence u hematologických nemocných je dáván do souvislosti se širokým zavedením flukonazolu do profylaxe v počátku 90. let a s rozvojem včasné empirické, resp. preemptivní léčby. Na jednotkách intenzivní péče je kandidémie stále velmi významným problémem. Mortalita na kandidózu je stále velmi vysoká, podle typu pracoviště dosahuje hodnot 40 – 50 %. Základní podmínkou zlepšení současného stavu je včasné zhodnocení aktuálních rizik vzniku této oportunní infekce, okamžité zahájení diagnostického procesu a adekvátní léčby.

Kľúčové slová: invazivní kandidóza, kandidémie, incidence, mortalita, rizikové faktory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epidemiology of invasive candidiasis and candidemia in the last three decades

Invasive fungal infections became during several last decades serious complication not only in neutropenic patients with hematological malignancies, but as well as in patients with other forms of immune deficiency, hospitalized in ICUs. Growing incidence of Candida infections was dated from early eighties of 20th century till late nineties, but after fluconazole introduction a slow decrease of incidence of candidiasis was noted, mainly in hemato-oncological patients. In ICU patients, candidemia and invasive candidiasis remains still a serious problem with high incidence, and – among other causes of blood stream infections – reaching the highest mortality, as much as 40 – 50 %.

Keywords: invasive candidiasis, candidemia, incidence, mortality, risk factors