Onkológia 6/2008

EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY SARKÓMOV KOSTÍ A MÄKKÝCH TKANÍV

doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc., MUDr. Chakameh Safaei Diba

Sarkómy kostí a mäkkých tkanív sú zriedkavé a veľmi heterogénne zhubné nádory. Tvoria priemerne 1,5 % tumorov u dospelých a približne 15 % u detí. V rámci sarkómov kostí, kĺbov a kĺbovej chrupky ide predovšetkým o osteosarkómy, chondrosarkómy a Ewingov sarkóm. Sarkómy mäkkých tkanív sa delia na 10 hlavných skupín a viac ako 50 podskupín. Najčastejšie sa vyskytujú fibrózne histiocytómy, liposarkómy, leiomyosarkómy a rabdomyosarkómy. Nízky výskyt a detailná klasifikácia viedli k malému záujmu o realizáciu epidemiologických štúdií orientovaných na základné deskriptívne údaje a možné etiologické faktory. Zvýšený záujem o sarkómy mäkkých tkanív v posledných rokoch je podmienený rastúcim počtom Kaposiho sarkómov a gastrointestinálnych stromálnych tumorov.

Kľúčové slová: sarkómy kostí, mäkkých tkanív, epidemiológia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EPIDEMIOLOGIC ASPECTS OF BONE AND SOFT TISSUE SARCOMAS

Sarcomas arising in the bone and soft tissue are rare and present very heterogenic group accounting only for 1,5 % of adult and 15 % of childhood malignant neoplasms. The main sarcomas of bone and cartilage are osteosarcomas, chondrosarcomas and Ewing’s sarcomas. Sarcomas arising from soft tissue are classified in 10 main groups and about 50 types. Most frequent is fibrous histiocytoma, liposarcoma, leiomyosarcoma and rhabdomyosarcoma. Rare occurrence and detailed classification limited epidemiological studies to the basic descriptive indicators and possible etiological factors. The interest for soft tissue sarcomas increased recently with the rising occurrence of Kaposi sarcomas and gastrointestinal stromal tumors.

Keywords: sarcomas of bone, soft tissues, epidemiology