Onkológia 4/2015

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (I. časť)

JUDr. Vladimír Volčko, JUDr. Tomáš Husovský

Predkladaný článok opisuje postup Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri výkone dohľadu. Pacienti sa v ostatnom čase často obracajú s podnetmi, v ktorých žiadajú prešetrenie postupu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, t. j., či postupovali lege artis. Úrad pre dohľad má stanovené zákonné hranice postupu, ktorý realizuje a nesmie obchádzať. Iba tak budú dodržané pravidlá spravodlivého procesu.

Kľúčové slová: zdravotná starostlivosť, lege artis.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Office for Healthcare Surveillance Authority (1. part)

The article describes how the Office for Healthcare Surveillance Authority in exercising supervision. Patients often turn to with complaints requesting an investigation procedure if health care was proceeded lege artis. The Supervisory Authority has set legal limits which must be acknowledged. Only in this way will be complied with the rules of a fair trial.

Keywords: healthcare, lege artis.