Onkológia 4/2007

Diferenciálne diagnostické úskalia v starostlivosti o pacientku s duplexným malígnym nádorom

MUDr. Bibiána Krakovská

Autorka prezentuje kazuistiku pacientky s duplexným malígnym nádorom, poukazuje na diferenciálne diagnostické úvahy pri starostlivosti. Popisuje priebeh ochorenia ako aj postupné formovanie definitívnej diagnózy, ktorej stanovenie viedlo k efektívnej liečbe.

Kľúčové slová: karcinóm tela maternice, adenoskvamózny karcinóm, veľkobunkový karcinóm pľúc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnostic considerations in medical care of a female patient with duplex malignant tumor

The author presents case report of patient with duplex malignant tumor, she handles about differential diagnostic problems in medical care. she describes the course of the disease, making the diagnosis which contributed to succesfull treatment.

Keywords: uterine carcinoma, adenosquamous carcinoma, large cell lung carcinoma.