Onkológia 3/2013

Diagnostika malígneho melanómu

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Správna diagnostika melanómu je určujúci faktor ďalšej liečby. Autori uvádzajú prehľad základných vyšetrovacích metód prebioptickej a bioptickej diagnostiky melanómu: základné klinické črty, dermatoskopiu, sonografiu kože a bioptické vyšetrenie primárneho nádoru a sentinelovej lymfatickej uzliny. Zdôrazňujú potrebu interdisciplinárnej spolupráce dermatológov, chirurgov, patológov či lekárov z odboru nukleárnej medicíny.

Kľúčové slová: melanóm, dermatoskopia, sonografia kože, sentinelová lymfatická uzlina.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis of malignant melanoma

Accurate diagnosis of melanoma is the determining factor for further treatment. The authors review the basic investigative methods prebioptic a biopsy diagnosis of melanoma: basic clinical features, dermatologic, sonography and skin biopsy of the primary tumor and sentinel lymph node. The autors emphasize the need for interdisciplinary cooperation dermatologists, surgeons, pathologists and surgeons department of nuclear medicine.

Keywords: melanoma, dermatoscopy, sonography of the skin, sentinel lymph node.