Onkológia 5/2008

DIAGNOSTIKA A LIEČBA INVAZÍVNYCH MYKÓZ U HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Článok prináša aktuálne základné poznatky o epidemiológii, klinických prejavoch a diagnostike invazívnych mykotických infekcií v hematoonkológii. Uvádza odporúčané liečebné postupy na základe súčasných medzinárodných a národných konsenzov.

Kľúčové slová: invazívne mykózy, invazívna aspergilóza, invazívna kandidóza, kandidémia, antimykotická terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INVASIVE FUNGAL INFECTIONS IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES

Recent basic knowledge on epidemiology, clinical features and diagnostic procedures of invasive fungal infections in hemato-oncology is mentioned in the article. Recommendation of antifungal therapy based on up-to-date international and national consensus guidelines are presented.

Keywords: invasive fungal infections, invasive aspergillosis, invasive candidiasis, candidaemia, antifungal therapy