Onkológia 2/2016

Dentální abnormality u dlouhodobě přežívajících dětských onkologických pacientů

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Onkologická léčba (chemoterapie a radioterapie) poškozuje vývoj dentice u dětí. Dětští dlouhodobě přežívající pacienti mají zvýšené riziko poruchy vývoje dentice, poruchy vývoje skloviny, xerostomii, poruchy vývoje zubních kořenů a zvýšené riziko zubního kazu. Předkládaný článek poskytuje přehled vztahů protinádorové léčby a dentálních pozdních následků a analyzuje rizikové skupiny pacientů s ohledem na specifika pacienta i typu léčby. Rovněž předkládá doporučení pro časné rozpoznání a prevenci dentálních pozdních následků.

Kľúčové slová: dentální abnormality, pozdní následky, nádory dětského věku, chemoterapie, radioterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Denthal abnormalities in long-term survivors child cancer patients

Cancer therapy (chemotherapy and radiotherapy) is known to disturb tooth development in children. Children cancer survivors are at risk to develop dental late effects in form of arrested dental development, enamel development, xerostomy, root development and increased risk of dental caries. This review summarizes association between treatment and dental late effects and analysed vulnerable groups of patients with specific host and treatment characteristics. Also summary provides recommendations for early detection and prevention of dental late effects.

Keywords: dental abnormalities, late effects, childhood cancer, chemotherapy, radiotherapy